تصویر نمونه

زمان برگزاری: ۹ تیر ۱۳۹۲ مکان برگزاری: تهران- تقاطع بزرگراه شهدای گمنام و کردستان – تالار ایوان شمس …