سیستمی که کنترل وبازسازی اطلاعات را از دنیای محیطی وعملیات بازرگانی داخل  سازمان  به عهده دارد و  با سازماندهی و انتخاب  داده ها اطلاعات لازم ر اجهت  اتخاذ تصمیم،برنامه ریزی وکنترل برای مدیران آماده می سازد مدیریت سیستم های اطلاعاتی  (Management Information Systems )  نامیده می شود. MIS  در حقیقت سیستمی مبتنی بر رایانه است که اطلاعات رابراساس خواسته های کاربران در اختیارشان قرار می دهد.

MIS نه تنها مدیران را در امور استراتژیک حمایت می کند.بلکه درتصمیمات تکراری و روزمره نیزاطلاعات لازم را در اختیارمدیران تاکتیکی قرار می دهدو  آنها را قادر می سازد تا به اطلاعاتی دست یابند که در تصمیم گیری ها کمک موثری برای آن ها باشد.

رشته تحصیلی مدیریت سیستم های اطلاعاتی در واقع برای آنانی است که علاقه شدیدی به کامپیوتر و تجارت دارند. وظیفه یک متخصص MIS کمک به یک سازمان است تا بتواند از سرمایه‌گذاری در تجهیزات و نیروی انسانی و فرایند‌های تجاری حداکثر سود را کسب کند. این فرآیند تجاری ممکن است شامل برنامه‌ریزی و توسعه یک سیستم کامپیوتری جدید یا تعبیه و اعمال روشهای نوین بمنظور توانمندسازی منابع سیستمهای موجود و افزایش کاربری آنها باشد.

یکی از المانهای بسیار مهم در زمینه کاری یک متخصص مدیریت سیستم های اطلاعاتی MIS توانایی تحلیل نیازمندیها است که شامل مصاحبه با مشتریان به منظور تعیین اهداف سازمانی می‌باشد. با تعیین اهداف است که یک متخصص MIS قادر خواهد بود برآوردی از سخت‌افزار و نرم ‌افزار لازم جهت نیل به آن اهداف را ارائه دهد. این فرد فرم‌های مشخصات, دیاگرام فعالیتها و جداول سازمانی برنامه نویسان کامپیوتری و … را تهیه می‌کند تا بدان‌ وسیله بتواند امور جاری را پیگیری نموده و در جهت خطایابی و رفع مشکلات سیستم با آنها همکاری نماید.

دانشجویان این رشته تحصیلی مدیریت سیستم های اطلاعاتی (Management Information Systems) نیاز دارند تا بیاموزند که چگونه نیازمندیهای اطلاعاتی یک سازمان را تحلیل کنند و سپس در صدد طراحی یک سیستم مدیریت امور, مبتنی بر کامپیوتر, در جهت رفع نیازمندیهای تحلیل شده برآیند, و در نهایت پیاده‌سازی و فرایند عملیاتی سازی سیستم طراحی شده را راهبری نمایند.

برای  توسعه یک سیستم اطلاعاتی که پاسخگوی نیازمندی‌های کاربران باشد, یک متخصص MIS بایستی با ساختار سازمانی, اهداف تجاری, عملیات بازرگانی (شامل روالهای کاری و چرخش اطلاعات میان پروسه ها) و با چگونگی برقراری ارتباط موثر با کاربران آشنا بوده و بداند چگونه سیستمی طراحی کند که فعالیتهای کاربر را تحت پوشش قرار دهد.

صاحب نظران مدیریت سیستم های اطلاعاتی MIS بایستی همواره در زمینه تکنولوژی‌های اطلاعاتی به‌روز بوده, صاحب توانمندیهای پایه‌ای تکنیکی باشد تا بتوانند در انتخاب تکنولوژی مناسب در جهت پیاده‌سازی سیستم کامپیوتری مورد نیاز تصمیم بگیرند. بدین منظور است که که رشته تحصیلی MIS ترکیبی است از دروس کامپیوتری و تجاری.

ارزش های بنیادی مدیریت سیستم های اطلاعاتی  MIS

– دسترسی به اطلاعت درداخل وخارج سازمان به نحوکنترل شده

– خلاقیت وتوانمندی کارکنان امور سیستم های اطلاعاتی

– قابلیت اطمینان وامنیت برای جریان اطلاعاتی

– مشتری گرایی

اهداف بنیادی  مدیریت سیستم های اطلاعاتی MIS

– بهبود توانمندی از جنبه های تکنولوژی،سازمانی ومنابع انسانی

– قابل دسترس نمودن مطالعات لازم ومرتبط

– کمک به ایجاد ارزش درکسب وکار

– به کارگیری تکنولوژی اطلاعات جهت تحقق اهداف عالی

مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی در مقابل مهندسی نرم افزار (علوم کامپیوتر)

مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی و مهندسی نرم‌افزار تا حدودی شبیه هستند, آنهم از این نظر که دغدغه هردو استفاده از کامپیوتر در جهت حل مسائل است. اما تفاوتهای مشخصی بین ایندو زمینه وجود دارد.

ویژگی های  مدیریت سیستم های اطلاعاتی MIS

– برنامه ریزی  دراز مدت ، مبتنی برمفهوم زیر سیستم ، انعطاف پذیری وسهولت استفاده ، مبتنی  بر نیاز ، مدیریت گرا ، مدیریت محور ، حفظ یکپارچگی ، جریان   های کاری رایج و …

علت های نیاز به مدیریت سیستم های اطلاعاتی MIS

– بهبود نظارت وکنترل
– بهبود وارتقای بهره وری
– بهبود ارائه ی خدمات
– بهبود عملکرد
– بهبود جریان اطلاعات
– بهبود وضیعت اقتصادی

وظایف مدیریت سیستم های اطلاعاتی MIS

شرح وظایف امور سیستم های اطلاعات مدیریت به صورت زیر است:

– فراهم آوری سیستم های مکانیزه واطلاعاتی مناسب

– امکان سنجی وبررسی های فنی ومالی

– انجام خدمات کامپیوتری برای سازمان

– همکاری بامراکز کامپیوتری درصنایع

– طراحی وطبقه بندی اطلاعات

 

منبع: عارف رایانه